Thursday, 28 February 2013

VIW - ENQUETE - graag deelnemen

ENQUÊTE  - open van 28 februari t/m 14 maart 2013 Bekijk deze e-mail in uw browser
Beste landgenoot met buitenlandse ervaring,

Mogen wij 10 minuten van uw tijd vragen?
Het betreft een online bevraging omtrent het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats.

Een onderwerp dat u misschien na aan het hart ligt, omdat u zelf schoolgaande kinderen in het buitenland hebt of had, en hierrond met vragen zit of zat.
Het is met een groot genoegen dat de stichting kan meedelen dat het Vlaams Parlement een groeiende aandacht heeft voor het onderwijsvraagstuk in het buitenland.
Om de noodzakelijke verdere stappen in dit dossier te waarborgen, polst de stichting vanaf vandaag naar uw ervaringen/noden/opmerkingen/wensen aangaande het onderwijs in het buitenland.

Deze bevraging is bestemd voor iedereen die (ooit) in het buitenland woonachtig is (was).
Wij hopen dat u massaal reageert! Elke input, iedere suggestie helpt ons om een steviger dossier te kunnen indienen bij de bevoegde instanties.

Ga naar de enquête en leest meer over de beweegredenen en verwezenlijkingen van de stichting in dit dossier: http://enquete.viw.be/index.php/634441/lang-nl

Graag reageren vóór 14 maart e.k.!

Een verslag van deze bevraging leest u later in de zomereditie van het tijdschrift ‘Vlamingen in de Wereld’

Alvast hartelijk dank voor uw sympathieke medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vlamingen in de Wereld

Thursday, 21 February 2013

EVENTS - BLIC - Jakarta March 1, 2013

Dear friends

I am pleased to inform you that our next monthly BLIC gathering will be held 

Friday 1 March 2013 as of 19h00 at the usual place [contact Randolph for more info].

Looking forward to seeing you.

Best regards
Randolph Wintgens