Wednesday, 31 August 2011

ENQUETE - Eindwerk enquête expats VUB Brussels - Belgium

Beste (ex-) expat

Als student Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel maak ik mijn  eindwerk over het management van expats.

In dit kader doe ik een onderzoek naar de ervaringen van Vlaamse werknemers in verband met hun expat opdracht.

Meer specifiek wil ik nagaan of er grote verschillen zijn tussen de verwachtingen van de expats en hun werkgevers vooraf over de opdracht en wat de uiteindelijke resultaten en ervaringen zijn.

Deze verschillen kunnen leiden tot expat falen en expat verloop zoals in de vakliteratuur wordt aangehaald.
De bedoeling is om enquêtes af te nemen evenredig verdeelt over drie groepen: de werknemers die voor hun eerste internationale opdracht staan, zij die op dit moment als expat werken en expats die reeds teruggekeerd zijn van hun opdracht. 

In totaal zal u, afhankelijk van de categorie waartoe u behoort, maximum 16 meerkeuzevragen moeten beantwoorden.  Het zal dus niet veel tijd vragen maar u kan mij er enorm mee verder helpen.

Klik hier voor de enquête.
De deadline voor deze enquête is 16 september.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Robin Van de Put

Wednesday, 3 August 2011

BLIC - EVENTS - Enjoy Ramadhan : next meeting September

Dear friends,

We wish to inform you that there will be no BLIC Get Together in August due to the Fasting Month Ramadhan.

We would like to take this opportunity to thank Arnaud Lion and and Ophélie Declercq for hosting a warm National Day Reception at their Residence in Menteng on 22 July 2011.

About fourty members joined our Ambassador and Mme Tanghe in the celebration.

The previous day, our friend Rudy Kerremans had organized a National Day Dinner in Ubud for the Belgians in Bali.  Our Consul, Karine Maeckelberghe, was the Guest of Honour.

We’ll see you again in September.

Best regards
Randolph Wintgens