Sunday, 5 January 2014

IN MEMORIAM - Stefaan Debacker (PT Basicraft)


In de ochtend van December 31, 2013 heeft een hartaanval  ons Stefaan Debacker (Managing Director PT Basicraft - Semarang Indonesia) ontnomen.

In the early morning of December 31st, 2013 a heart attack suddenly took Stefaan Debacker (Managing Director of PT Basicraft - Semarang Indonesia) away from us. 
Stefaan DebackerLaureaat van het Prins Albert Fund (1999), hij ontving net in Juni 2013 op de Belgische Ambassade in Jakarta benoeming als "Adviseur in Economische  Diplomatie" voor een periode van 4 jaar .

Laureat of the Prince Albert Fund (1999), he was just named in June 2013 Economic Diplomacy Advisor to the Belgian Embassy in Jakarta
Onze gedachten gaan naar Tina en familie als steun in deze moeilijke periode.

Our thoughts are with Tina and family as moral support in these difficult times.

Reeds lange tijd woonachtig in Indonesia had Stefaan een vaste plaats in de Belgische gemeenschap in Jakarta en Semarang en zijn nagedachtenis blijft vooraltijd in ons hart.

Long time resident in Indonesia, Stefaan was an active member in the Belgian community in Jakarta and Semarang and he will be in our hearts for always.


Vaarwel, bestevriend. Farewell, dear friend.

P.E.E. Wouters
Randolph Wintgens