Wednesday, 5 January 2011

EVENTS - FOLLOW UP (3) - West Flanders Trade Mission to Indonesia - November 2010 - Belgian Press Message

 The original posting to this Trade Mission can be accessed HERE.
The Indonesian press can be accessed HERE.
The Pictures can be accessed HERE.
The Trade Mission also shared a drink with the BLIC Belgian Luxembourg  Indonesia Club, posting of which can be reached HERE.

Persbericht
West-Vlaamse economische missie naar Indonesië
21-26/11/2010
POM West-Vlaanderen - Provinciehuis Olympia - Koning Leopold III-laan 66 - 8200 Sint-Andries/Brugge
Tel.: ../32/50/40 31 66 -Fax: ../32/50/71 94 06- E-mail: pom@west-vlaanderen.be – Website: www.pomwvl.be

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid erkend door de Vlaamse Regering

Van 21 tot 26 November organiseerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen i.s.m. Flanders Investment & Trade (FIT) een economische missie naar Indonesië, meer bepaald naar Jakarta en West-Java. De missie werd geleid door West-Vlaams gouverneur Paul Breyne en de Belgische ambassadeur in Indonesië Christiaan Tanghe.


Deze missie sluit aan bij het eerdere bezoek van de gouverneur van West-Java in oktober 2009 aan West-Vlaanderen en de Prinselijke missie van november 2008.

Doelstellingen van deze missie waren:

1. een beter zicht te krijgen op het investeringsklimaat in Indonesië
2. West-Vlaanderen promoten als investeringslocatie voor Indonesische ondernemers
3. West-Vlaamse bedrijven die reeds aanwezig zijn in Indonesië te ondersteunen
4. opvolging bestaande officiële contacten en vestigen nieuwe contacten met lokale politieke en economische stakeholders.

Indonesië is een land met enorme opportuniteiten en geniet van een sterke economische groei (6% in 2010). De enorme archipel is met zijn 240 miljoen inwoners het op drie na grootste land en maakt ondertussen deel uit van de G-20, de groep van belangrijkste groei- en industrielanden.

Meerdere West-Vlaamse ondernemers hebben de weg naar deze gigantische markt ondertussen gevonden. Tijdens deze missie werden verschillende van deze investeringen bezocht. Sioen is reeds sinds halfweg de jaren ’90 aanwezig. Mevr. Jacqueline Sioen leidt persoonlijk de vestiging in Bekasi waar zo’n 1.800 werknemers tewerkgesteld zijn. Tevens werd een bezoek gebracht aan vestigingen van DesleeClama en Bekaert. Beide bedrijven voelen de noodzaak dicht bij de groeiende Aziatische afzetmarkt te produceren. Aanwezigheid in Indonesië is dan ook een logische keuze om deze markten te bedienen. De centrale ligging en goedkope arbeidskrachten zijn een extra voordeel.

Ondanks haar strategische ligging is er in Indonesië tot op heden geen diepzeehaven. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Zeebrugse havenbestuur kadert dan ook in de plannen tot het bouwen van een diepzeehaven met rechtstreekse verbindingen naar Europa. Tot op vandaag verloopt het maritiem verkeer hoofdzakelijk via de haven van Singapore. Om aan dit euvel tegemoet te komen, liggen momenteel verschillende pistes op tafel waarbij de uitbreiding van de bestaande haven van Tanjung Priok de meest waarschijnlijke is. Het voorstel tot het delen van know how en expertise werd uitermate positief onthaald, zowel door de Vice-Gouverneur van DKI Jakarta, dhr. Sutanto Soehodho, als door President-Director van de haven van Tanjung Priok, dhr. Lino.

Het tropische klimaat in Indonesië, met de overvloedige regenval, zorgt echter ook voor andere infrastructurele uitdagingen. Momenteel beschikt slechts 64% van de bevolking van de Indonesische hoofdstad Jakarta over drinkbaar water en is slechts 3% van de Jakarta-area bediend door een rioleringsnetwerk. Overstromingen en slechte waterkwaliteit zijn hier een logisch gevolg van. Tijdens de missie vond hieromtrent overleg plaats met het afvalwaterzuiveringsbedrijf van de Jakarta. Naast de waterzuivering zelf is de slibverwerking eveneens nog een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst. Ook in Bandung, de hoofdstad van de provincie West-Java , kan de waterbevoorrading en de waterzuivering nog sterk verbeterd worden.

Het spreekt voor zich dat het voorzien van drinkbaar water en de uitbouw van een uitgebreid rioleringsnetwerk de hoogste prioriteit zijn om de economische groei verder mogelijk te maken. De behandeling en zuivering van afvalwater biedt vele business opportuniteiten. Het West-Vlaamse bedrijf MOSTforWATER heeft dit goed begrepen en legde tijdens deze missie directe contacten om de monitoring van de waterkwaliteit te verbeteren. De ontmoeting met het befaamde Institut Teknologi Bandung (ITB) stond ondermeer in het teken van de waterkwaliteit. Ook inzake afvalverwerking en groene energie wordt hier naar samenwerkingsmogelijkheden gezocht. West Java heeft het grootste potentieel ter wereld voor geothermale energie terwijl energieproductie uit biomassa eveneens ruime kansen biedt.

Tijdens het verblijf in Bandung, de hoofdstad van de provincie West-Java stond tevens een ontmoeting met de West-Javaanse gouverneur, Z.E. Ahmad Heryawan, op het programma. Thema’s die werden besproken waren o.a. (hernieuwbare) energieproductie, toerisme en machinebouw voor de textielindustrie. Dhr. Chowdhury, General Manager Picanol Indonesië, nodigde de delegatie achteraf uit voor een bezoek aan een lokale producent van jeansstoffen, die gebruik maakt van weefgetouwen afkomstig uit Ieper. Picanol toont hiermee aan dat op de toenemende globalisering kan ingespeeld worden door het leveren van kwaliteits materiaal.

Tot slot was ook het promoten van (West-)Vlaanderen een belangrijk motief voor deze economische missie. Doorheen de verschillende contacten tijdens de missie en tijdens een investerings-seminarie in Jakarta werden de troeven van West-Vlaanderen naar voor gebracht. Hierin werd een voorstelling gebracht wat West-Vlaanderen als regio te bieden heeft. Daarnaast werden ook de haven van Zeebrugge en de bedrijventerreinen uitvoerig belicht. Een overleg met de Indonesische overkoepelende kamer van Handel en Industrie overtuigde de delegatie zeker van de dynamiek en de investeringsmogelijkheden in deze groeimarkt.
De samenwerking tussen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT) en de Belgische ambassade in Indonesië betekende een wederzijdse meerwaarde. De aanwezigheid van Gouverneur Breyne en Ambassadeur Tanghe zorgde ervoor dat de delegatie en deelnemende bedrijven op het hoogste niveau werden ontvangen. De missie kreeg daarbij ruim aandacht in de lokale pers. Dit biedt kansen voor de West-Vlaamse / Belgische ondernemers die de Indonesische markt wensen te betreden of de aanwezigheid verder wensen uit te bouwen.

Meer info:
Frédéric De Vreese
Coördinator Internationalisering & Logistiek
Provinciehuis Olympia - Koning Leopold III-laan 66 - 8200 Sint-Andries/Brugge
T.: +32 (0)50 - 40 73 60
E.: Frederic.DeVreese@west-vlaanderen.be
Overzicht Indonesische berichtgeving:

http://oronieuws.blogspot.com/2010/11/investeringen-in-jakarta-met-hulp-van.html
http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=42174
http://www.beritajakarta.com/2008/en/newsview.aspx?idwil=0&id=17359
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/22/148151-penanganan-air-limbah-jakarta-baru-tiga-persen
http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2010/11/22/34703/Belgia-Tertarik-Berinvestasi-di-Jakarta
http://sanitasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=519:olah-air-limbah-elgia-tertarik-investasi-di-jakarta&catid=53:kliping&Itemid=124
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/994642/URLKARIKATUR
http://www.berita8.com/read/2010/11/22/3/33181/about_us.php
http://westjavainvest.com/en/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=56
http://www.ahmadheryawan.com/di-media/77-ahmad-heryawan-di-media/10555-ahmad-heryawan-terima-gubernur-west-flanders.html
http://gresnews.com/ch/Lifestyle/cl/Kota/id/1683365/Jabar+Tawarkan+5+Potensi+Investasi+ke+Belgia
http://lintasjabar.com/jawa-barat/gubernur-west-java-terima-gubernur-west-flanders-12-perusahaan-kerajaan-belgia-di-jabar-tanamkan-investasi-capai-us-38-355-803/
__________________

No comments:

Post a Comment