Friday, 3 June 2011

ENQUETE - Medewerking gevraagd - Migratie en Toerisme

 Brussel, 2 juni 2011

Beste landgenoot,

Met deze brief nodig ik u graag uit om deel te nemen aan een internationaal onderzoek betreffende migratie en toerisme, ondersteund door het Vlaams Fonds voorWetenschappelijk Onderzoek (1.2.210.09.N.00) en het Directoraat-generaal Onderzoek vande Europese Commissie (PIRG03-GA-2008-230892).

Deelnemen kan op verschillende manieren:

- U bent op de hoogte van Belgische “aanwezigheid” in Indonesië (in de vorm van straatnamen, winkels, producten, kunstwerken, enz.)? Ik verneem graag deze info.
- U kent Indonesiërs die ooit in België gewoond of gewerkt hebben en bereid zijndaarover te praten met mij (in het Indonesisch of Engels)? Laat het mij weten.
- U kan zelf wat tijd vrijmaken voor een losse babbel omtrent migratie en toerisme?

Ik kom naar Jakarta (tussen 3 en 17 juli), Bali (tussen 18 en 24 juli) en Yogyakarta(tussen 25 en 31 juli). Gesprekken kunnen zowel op individuele basis als in kleinegroep plaatsvinden. Ik heb een drukke maar flexibele agenda en spreek graag af.

Ik kan alvast garanderen dat alle verstrekte informatie volledig anoniem zal behandeldworden. De resultaten zullen gebruikt worden om tot een beter inzicht te komen vantransnationale mobiliteit.

Deze brief werd verstuurd dankzij de medewerking van Vlamingen in de Wereld (VIW).

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te werken, dan vraag ik u vriendelijk om rechtstreeks met mij contact op te nemen. Indien u andere Belgen kent in Indonesië die zouden bereid zijn om deel te nemen, gelieve deze uitnodiging naar hen door te sturen.

Met vriendelijke groet,
Dr. Noël B. Salazar

No comments:

Post a Comment