Wednesday, 27 July 2011

PERSONALS FOR THE BELGIAN COMMUNITY IN INDONESIA - Terms and Conditions - Algemene Voorwaarden

Niet commerciele aankondigingen / non-commercial personals  for the Belgian community in Indonesia

Je verhuist net naar Indonesia ... of je vertrekt alweer ... je bent op vakantie of je plant er een ... je bent op zoek naar iets ... of wil iets aanbieden ...je hebt een vraag... je wil contact nemen met de Belgische gemeenschap in Indonesia ? ... dat kan allemaal gepost worden bij de 'personals'.
You are moving to Indonesia ... or moving out again ... you are on a holiday ... or planning one ... you are looking for something ... or you have an offer or a request ... you want to reach out to the Belgian community in Indonesia ? ... this can be posted under the 'personals' section.

Je krijgt dan een blog post (eventueel met thumbnail van een foto als je die toezendt) van ongeveer 50 woorden (Engels en/of Nederlands), graag met de contactdetails waarop je reactie wenst te ontvangen (email adres, telefoonnummer ...).
You will get a blog post of approximately 50 words (English and / or Dutch), if so desired with a picture thumbnail provided you send me a picture.  Please also insert the contact details (email address, telephone number) at which you would like to receive any reactions to your post.

Ik vraag eveneens je gebruikelijke contact details (adres ... zie invulformulier) voor het plaatsen van een annonce, maar die worden NIET aan derden meegedeeld. Een en ander om enerzijds jou privacy te respecteren en anderzijds om de belangen van de webmaster te vrijwaren bij misbruik.  Dank voor het begrip.
I also ask for your usual contact details (address ... see contact form) when placing an advertisement, but they will NOT by divulged to third parties.  This for protection of your privacy, but also to saveguard the interests of the webmaster in case of abuse of service.

De service is gratis en de post blijft 30 dagen actief.  Te omvangrijke annonces worden door de webmaster ingekort.  De annonces zijn voor niet-commerciele doeleinden.  Belgen welke in Indonesia handel (willen) drijven kunnen speciaal contact opnemen met de webmaster.
The service is free of charge and the post stays active for 30 days.  Too elaborate personals will be edited down by the webmaster.  They are intended to be for non-commercial purposes.  Belgians with (potential) business interests in Indonesia are free to get in touch with the webmaster.

De webmaster beslist eenzijdig en zonder verhaal over opname of weigering van aankondigingen en is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van en / of gebruik door derden van geplaatste aankondigingen
The webmaster decides unilateral and without appeal on refusal or acceptance of personals and is under no circumstances responsible for the contents of and / or the use by third parties of the personals.

Voorwaarden kunnen gewijzigd worden op eenvoudige beslissing van de webmaster, kennis gegeven middels een blogpost.
Terms and conditions may vary from time to time upon sole discretion of the webmaster, after prior notice by the webmaster using a blogpost.

Aarzel niet de webmaster te contacteren voor nadere informatie.
Please contact the webmaster for any further information.

No comments:

Post a Comment