Wednesday, 3 April 2013

VIW Vlamingen in de Wereld 50 jaar oud / 50 years old - uitnodiging / invitation

Geachte,

De stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ heeft het genoegen u uit te nodigen voor de viering van haar 50-jarig bestaan.
Deze heuglijke gebeurtenis vindt plaats op 4 juli 2013 in Antwerpen en kent een tweeledig programma, bestaande uit een Expatparlement, waarop u uw stem kan laten horen en een spetterend avondfeest.
Samen met het bestuur van de stichting en vele aanwezigen uit alle windstreken, kan u terugblikken op uw buitenlandse avonturen en plannen maken voor nieuwe ervaringen.
Mis het niet en vertel het voort. We kijken er al naar uit u te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

De stichting ‘Vlamingen in de Wereld’

---ENGLISH--------------------------------------------------------------------------

Dear Sir or Madam,

The foundation “Vlamingen in de Wereld” has the pleasure of inviting you to the celebration of their 50 years of existence.
This joyful event will take place in Antwerp on 4th July and has a mixed program, consisting of an Expatriate Parliament, where you can make your voice heard, and a smashing evening party.

Together with the directors of the foundation and many persons present from all the quarters of the world, you can look back at your adventures abroad and make plans for new experiences.
Make sure not to miss it and spread the news. We are already looking forward to welcoming you.


Yours respectfully,

The foundation “Vlamingen in de Wereld”
 

No comments:

Post a Comment